Hanna Catani

Kykyä ymmärtää, rohkeutta sanoa  323

Uskon, että eriarvoisuuden lisääntyminen uhkaa kykyämme selviytyä tulevaisuuden suurista kysymyksistä kuten väestörakenteen- ja ilmastonmuutoksesta.

Tarvitsemme tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa, jossa uudistukset tehdään yhteistyössä asiantuntijoiden sekä niiden kansalaisten kanssa, joita asia koskee.

Suomen tulee olla solidaarinen, pohjoismainen hyvinvointivaltio ja lopetettava lyhytnäköinen, pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle kalliiksi tuleva leikkauspolitiikka. Suomen kilpailykyky rakennetaan laadukkaalla julkisella tutkimussektorilla, koulutuksella sekä toimivalla terveydenhuollolla.

Tarvitsemme päättäjiä, jotka ymmärtävät tavallisten, eri elämäntilanteissa olevien ihmisten asioita, jotta politiikan uskottavuus ja luottamus politiikkaan palautuu.