Hanna Catani

Kykyä ymmärtää, rohkeutta sanoa  323

Koulutus ja osaaminen on Suomen kilpailukyvyn edellytys!

Panostamalla koulutukseen ja osaamiseen yhteiskuntamme on paljon paremmin varustautunut ratkaisemaan monia tulevaisuuden suuria kysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta tai työelämän murrosta.

Toisista huolehtiminen on investointi, jota meillä ei ole varaa jättää tekemättä.

Meillä on Suomessa hyvä ja kustannustehokas julkinen terveydenhuolto. Kuitenkin järjestelmän ulkopuolella on paljon ihmisiä, joita ei järjestelmässä vielä kyetä tunnistamaan tai tunnustamaan. Perustulo voisi parantaa heidän tilannettaan merkittävästi.

Sivistysvaltiossa yhteiskuntaa rakennetaan kaikille, iäkkäistä ja perheiden palveluista huolehditaan ja ihmisellä on ihmisarvo kaikissa elämänvaiheissa ja tulotasoissa.